30 Dies a Roma

El mes d’abril he estat a Roma al curs d’aprofundiment teològic organitzat pel Colegio Español, regentat per la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans.

Érem 35 preveres d’Espanya. Al matí classes de diferents matèries: Eclesiologia, Bíblia, Pastoral de la Salut, Història, espiritualitat Sacerdotal,…

Visitarem Núrsia, Assís i Orvieto; férem un dia de recés; i les tardes visitàvem la ciutat de Roma. El curs acabà amb l’audiència del Papa el dia 2 de maig.

Han estat uns dies de descans, de pregària, d’estudi i també de turisme. Un temps de convivència en que als trenta anys de prevere ho agraeixo a Déu i també als qui amb senzillesa heu fet possible que la parròquia continués cada dia en la celebració, l’evangelització i la caritat.

Tindré ocasió d’explicar-vos-ho de viva veu.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.