Càritas parroquial

Càritas parroquial

A la parròquia, Càritas està formada per un equip de set dones que realitzen el servei d’acollida dels diferents usuaris que venen a efectuar alguna demanda.

L’horari d’atenció és de 18 a 19,30 h. els dimarts.

Som L’O.N.U de la parròquia. Ens visiten persones de molts països, diferents cultures, religions i ètnies.

Tots els nostres usuaris reben un tracte personalitzat i humà. És molt important que se sentin escoltats, acollits. Els orientem cap a la sortida més adient a la seva situació familiar, social, laboral, derivant-los cap els diferents projectes de CIT (Càritas Interparroquial).

Els cristians compartim amb els més pobres a través de Càritas. Anunciem la Bona Nova de Jesús mitjançant la denuncia de la injustícia. Estimant els més pobres i marginats de la nostra societat.

Si vols més informació o col·laborar amb nosaltres:
Despatx parroquial