Categoria Serveis

Catequesi

Catequesi

* Per a més informació podeu dirigir-vos al despatx parroquial

Primer curs de Comunió
 • Infants a partir de 2n curs de primària (entre 7 i 8 anys).
 • Horari de la catequesi: dilluns, dimarts o dimecres de 18 a 19:30.
 • Participació a la missa dominical de les 12h.
Segon curs de Comunió
 • Infants que han cursat el primer curs de catequesi de Comunió.
 • Horari de la catequesi: dilluns, dimarts o dimecres de 18 a 19:30, i 1r i 2n. divendres de mes.
 • Participació a la missa dominical de les 12h.
Post comunió
 • Infants que han fet la Primera Comunió.
 • Horari de la catequesi: dimarts de 18 a 19 h.
Primer curs de Confirmació
 • Joves a partir de 2on curs de E.S.O. (entre 13 i 14 anys)
 • Horari de la catequesi: divendres de 19 a 20 h.
Segon curs de...
Llegir més

Horari de Misses

Horari de Misses

 • Vigilia de les festes: 20h.
 • Festius: 9h, 10:30*, 12h. i 20h.
 • Dies feiners: 11h.

*) Castellà

ABSOLUCIÓ: ABANS DE CADA MISSA

Llegir més

Celebració del Baptisme

Celebració del Baptisme

El Baptisme és el fonament de tota vida cristiana, el pòrtic de la vida en l’Esperit. Pel Baptisme som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu, esdevenim membres del Crist i som incorporats a l’Església. (CEC 1213).

Significat simbólic: néixer a la vida nova, morir amb Crist i Ressuscitar amb Ell.
Signes: L’aigua, la paraula i la llum.

 • 1r. diumenge de mes: 18h*
 • 3r. diumenge de mes: 18h.
 • Al matí, durant la missa: 10:30h* i 12h.

*) Castellà

 • Durant la quaresma no hi ha baptismes.
 • Preparaciò amb els pares i padrins el 1r. i 3r divendres de mes, a les 20:30
 • Cal concertar-ho abans al despatx parroquial.

Llegir més

Visita a malalts

Visita a malalts

Amb el sagrament de la Santa Unció tota l’Església encomana els malalts al Senyor perquè els alleugi i els salvi (LG 11). Aquest sagrament confereix una gràcia especial al cristià que experimenta les dificultats d’una malaltia greu o de la vellesa.

L’home, des de l’origen de la seva existència ha constatat una realitat molt negativa. El pecat, la malaltia i la mort. Aquesta no és un accident a la nostra vida sinó que en forma part. Hi ha persones que es veuen venir la mort i ho diuen als del seu voltant. La mort és un fet de la mateixa naturalesa. Jesús té una sol·licitud especial per als malalts al llarg de tot l’Evangeli. Les persones ens esforcem per millorar la qualitat de vida. Volem fer desaparèixer la malaltia i, si poguéssim, també la mort...

Llegir més

Celebració del Matrimoni

Celebració del Matrimoni

Amb l’Aliança matrimonial l’home i la dona constitueixen entre ells una comunitat de vida i amor ordenada al bé de la família. Aquest sagrament dóna als esposos la gràcia d’estimar-se com Crist estima la seva Església.

El signe sagramental del matrimoni és l’aliança. El contracte o manifestació única del consentiment mutu entre els dos esposos. El matrimoni és el sagrament que santifica la unió de l’home i de la dona i els proporciona gràcia perquè tinguin fills per al cel i visquin santament. El matrimoni té dues qualitats: la unitat i la indissolubilitat. Un home i una dona que es casen ho fan per tota la vida. La indissolubilitat, és a dir, el matrimoni vàlidament concret ratificat i consumat no es pot dissoldre, ha de durar tota la vida...

Llegir més