Costat Obert

N. 101 – Setmana Santa’13

Ens diu l’evangelista sant Joan que a Jesús un cop mort, un soldat li va clavar una llançada i del costat va rajar sang i aigua.

Aquest costat continua obert. Jesucrist té la ferida oberta perquè continua rajant del seu costat sang i aigua.

L’Església, sempre rejovenida, es nodreix del costat obert: l’aigua pel baptisme en que tants fills i filles cada any s’incorporen al Cos de Crist per viure en aquest món la filiació divina amb joia i esperança.

I els batejats som nodrits contínuament per l’eucaristia, especialment cada diumenge quan al voltant de la taula, després d’haver escoltat amb fe la Paraula de Déu, rebem el mateix Cos del Senyor que ens transforma en un cos únic que representa la seva figura al mig del món.

La figura del crucificat que hi ha a l’altar quan se celebra l’eucaristia evoca aquest moment de donació i d’entrega per a tota la humanitat.

Tornem a contemplar el Crist crucificat que, mort per nosaltres, ens deixà els sagraments que donen vida a l’Església i així donem vida al món per una presència activa i constructiva, posant pau i sembrant alegria al voltant nostre: l’alegria del Senyor Ressuscitat que en la seva Església continua amb la ferida oberta rajant sang i aigua perquè contínuament ens calen els sagraments per a viure segons el seu evangeli.

Bona Pasqua, en el Crist Ressuscitat.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector