El nostre patró

N. 143 – Juny’16

Benvolguts,

Sant Joan Baptista se’ns presenta novament en la celebració del seu natalici: sis mesos abans del naixement de Jesús perquè el precedeix. El precedeix en el naixement, en la predicació i en la mort.

Fou consagrat al Senyor a imatge del Fill que ens revela el Pare. Visqué austerament obrint la humilitat de l’evangeli i morí donant testimoni, avançant-se a Jesús que moria per tots nosaltres.

Deixem-nos impressionar per l’exemple de sant Joan i com ell volem que la nostra vida sigui un camí coherent. Admirem el seu exemple i implorem la seva intercessió:

Sant Joan Baptista, prega per nosaltres.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.