El Nostre patró

Sant Joan Baptista

JOAN: Prové de l’ hebreu Jo-hasnam, amb el significat de “Déu és misericordiós”. Altra etimologia molt propera és la de Jo-hanan o Jo-hannes, que significa “Déu està al meu favor”. Començant per Sant Joan Baptista, la personalitat dels sants i altres homes insignes que han dut aquest nom és incommensurable. És un dels noms més grans del cristianisme i un dels més freqüents.

Sant Joan Baptista representa el príncep del santoral cristià: és l’ únic sant del que se celebra el naixement i no la mort, i la seva festa, el 24 de juny, és una festa solar, de llum i de foc, dels més antics ritus de la humanitat en la més gran de totes les festes. Mentre Jesús ocupa el solstici d’ hivern, Sant Joan se celebra pel solstici d’ estiu perquè va ser impossible eliminar les ancestrals celebracions solars. I va ser precisament pel fet de la vinculació del seu nom a les festes més esplendoroses i més vitalistes, que se ‘n va elevar l’ anomenada entre la gent. Però no és gratuïta la coincidència entre l’ ancestral culte solar i Sant Joan Baptista. El personatge és transcendental: representa un Sol menor que obre camí al gran Sol que és Crist, amb una fermesa que fa tremolar al mateix rei Herodes. El Baptista assumeix una missió amb fermesa: “preparar els camins del Senyor”. Era “la Veu que clamava en el desert”. No callava davant de les injustícies; quan veia els abusos del poder, no girava el cap, encara que no li afectessin directament; per això el seu cap va acabar servit en la safata de Salomé. Un cap que el mateix Herodes va valorar en la meitat del seu regne.

San Joan Baptista va obrir de bat a bat les “portes del cel” a altre Joans destacats:

 • sant Joan Evangelista, el deixeble predilecte de Jesús
 • sant Joan Crisòstom, un dels més grans oradors de tots els temps
 • sant Joan Baptista de la Salle, fundador de les Escoles Cristianes
 • sant Joan de la Creu, el poeta que va divinitzar l’amor humà i va humanitzar l’ amor diví
 • sant Joan I papa, iniciador de la sèrie de grans papes que va arribar fins l’ humanisme de Joan XXIII
 • sant Joan de Déu, fundador dels Germans Hospitalaris
 • … i així fins a cent vint sants

CITES BÍBLIQUES:

 • Predicació de Joan Baptista
  (Mt 3, 1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,1-9.15-17; Jn 1,19-28)
 • Baptisme de Jesús
  (Mt 3, 13-16; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Jn 1,32-34)
 • Testimoni de Joan Baptista
  ( Mt 3,1-12; Mc 1,2-8; Lc 3,15-17;Jn 1, 19-41)
 • Discussió sobre el dejuni
  (Mt 9, 14-17;Mc 2,18-22; Lc 5,33-39)
 • Els enviats de Joan Baptista
  (Mt 11, 2-19; Lc 7,18-35)
 • Mort de Joan Baptista
  (Mt 14, 1-12; Mc 6,14-29)
 • Pere reconeix Jesús com a Messies
  (Mt 16, 13-20; Mc 8,27-30; Lc 9,18-21)