Els reconeixem Beats

N. 109 – Novembre’13

Benvolguts,

amb la festa lluminosa per la claror del sol i la litúrgia, foren proclamats beats el diumenge 13 d’octubre 522 màrtirs. La cerimònia la presidí el cardenal Angelo Amato, prefecte de la congregació dels sants, al Complex Educatiu.

Entre els màrtirs s’hi troba el bisbe auxiliar de Tarragona Manuel Borràs i dos preveres de la parròquia: Mn. Miquel Grau i Mn. Agustí Ibarra.

Declarats beats significa que, gaudint de la visió beatífica, són intercessors nostres.

Són declarats feliços perquè donaren la vida per Jesucrist i visqueren estimant.

Ells van ser com nosaltres, fills de les nostres terres i de les nostres famílies, molts exerciren el ministeri entre nosaltres i habitaren als nostres pobles i ciutats.

Per a nosaltres són exemple i la seva memòria no s’esborra car han viscut estimant i han mort perdonant.

Testimoni per a tots els temps, també pels nostres.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.