Grups de vida cristiana

N. 87 – Març’12

Benvolguts,

Avançant en les propostes pastorals diocesanes s’escau posar en marxa els Grups de Vida Cristiana. En què consisteixen? Senzillament oferir, des de la parròquia, els mitjans perquè els laics visquin l’espiritualitat d’una manera viva i així amarar de l’evangeli els llocs on viuen.

El Vaticà II reconeix de manera explicita l’Acció Catòlica com el mitjà per dur-ho a terme, el Concili Provincial Tarraconense urgeix que es treballi perquè els laics tinguin una formació i una vivència cristiana. I encara, l’arquebisbe Jaume, en una carta adreçada als preveres, religiosos i laics, es referma en aquest sentit.

A la parròquia n’hem parlat durant dos consells de pastoral: en un el consiliari de l’apostolat laïcal, Mn. Jordi Vila, donà pistes per la implantació dels grups de vida cristiana i a l’altra es va debatre com fomentar-ho.

Els propers 10 i 11 de març hi ha una trobada a El Escorial per tal de donar fonaments per establir aquests grups. Hi assistirem quatre parroquians per veure què hem de fer i com ho hem de fer.

La formació dels Grups de Vida Cristiana va dirigit a qui, tot descobrint la seva vida cristiana, tingui eines perquè l’evangeli arribi a la cultura, a la política, als mitjans de comunicació i a tota la societat en general.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.