Horari de Misses

Horari de Misses

  • Vigilia de les festes: 20h.
  • Festius: 9h, 10:30*, 12h i 20h
  • Dies feiners: 20h

*) Castellà

ABSOLUCIÓ: ABANS DE CADA MISSA