La Catequesi

 N. 145 – Setembre’16

Amb el nou curs, iniciem també la catequesi en totes les seves modalitats. Tots estem convidats a participar-li per a créixer en la .

     CATEQUESI D’ADULTS

              Dilluns, cada 15 dies a 2/4 de 9 del vespre. Comença el 3 d’octubre.

     CATEQUESI DE JOVES

              Periòdicament i en convocatòries puntuals.

     CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ

              Adults: els diumenges de Quaresma i Pasqua, a les 11 del matí.

              Joves: els divendres, de 8 a 9 del vespre.

              Adolescents: dilluns, dimarts i dimecres, de 6 a 7 de la tarda.

     CATEQUESI D’INFANTS

               Dilluns, dimarts i dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.