La Catequesi

N. 113 – Febrer’14

Benvolguts,

A mig curs parlem de catequesi, una de les grans missions de l’Església.

Les parròquies dediquen un gran esforç a la transmissió de la fe: llocs, horaris, temps i persones; tot en funció que la Bona Nova de Jesús arribi a tothom.

A la parròquia hi ha la catequesi d’adults, cada quinze dies, seguint l’encíclica del papa Francesc “La llum de la fe.”

Els joves són convocats periòdicament per tal d’oferir-los-hi moments de trobada, de reflexió i de pregària perquè, visquent l’eucaristia dominical, creixin com a testimonis de Jesucrist.

I finalment la catequesi pels sagraments de l’eucaristia i la confirmació amb un ample ventall.

La formació dels catequistes és essencial. El curs d’enguany té el programa següent:

Dimarts

4 de febrer

Els màrtirs en els Pares de l’Església. Mn. Albert Viciano
Dimecres

5 de febrer

El nostre testimoni avui. Mn. Josep Bofarull
Dijous

6 de febrer

El testimoni dels primers cristians. Sr. Andreu Muñoz

Amb afecte,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.