La Comunitat

LA COMUNITAT    

Una comunitat val
si és de Jesús.

Si parla de Jesús
i no de les reunions que fa o deixa de fer.

Si anuncia Jesús
i no s’anuncia a ella mateixa.

Si es gloria de Jesús
i no dels seus mèrits.

Si s’aplega al voltant de Jesús
i no al voltant dels seus problemes.

Si s’obre per Jesús
i no perquè li interessa.

Si es recolza en Jesús
i no en les seves influències.

Si viu de Jesús
i no d’ella mateixa

Una comunitat no val res
si no és de Jesús.

Quan ha de fer propaganda dels mèrits propis,
quan ha d’anunciar que es reuneix
quan ha de nonar a conèixer què fa o no fa,
quan ha de passar llista dels membres que valen
quan s’estén en profit propi, quan viu de cara endins,
quan confia en les pròpies forces.
una comunitat no val res.

Una comunitat no s’ensorra perquè la gent valgui poc
sinó perquè la gent no té fe.

No s’aflebeix perquè sigui de pecadors
sinó per l’absència de Jesús

No es trenca perquè hi ha tensions
sinó perquè s’oblida de Jesús.

No es queda petiuta per manca de valors
sinó perquè no fa lloc a Jesús.

No s’ofega per falta d’aire fresc
sinó perquè asfixia Jesús.

Una comunitat només es perd
quan ha perdut Jesús.

Una comunitat és forta
si Jesús hi és fort.

Una comunitat resta unida
si Jesús hi és al mig.

Una comunitat creis
si Jesús hi creix.

Una comunitat viu
si viu de Jesús.

Una comunitat venç i convenç
si és la comunitat de Jesús.

PATXI LOIDI