La creu de Mossul

En ple temps pasqual tindrem entre nosaltres la creu de Mossul.

La creu sempre té un significat profund però aquesta creu revesteix un relleu important, perquè significa el sofriment i a la vegada, com la creu de Jesús, la salvació. Significa la persecució i la guerra, i la vegada el goig de retorn a la pàtria del nostres germans del Mitjà Orient.

Nosaltres ens fem solidaris amb ells en la persecució, com la de Sry Lanka el Diumenge de Pasqua. Ara en fem pregària de perdó i de reconciliació.

Enmig del Tridu al Cor de Maria, el divendres 24 de maig, venerarem aquesta creu tan significativa per molts germans nostres. Per a nosaltres també ha de ser un motiu de refermar la nostra fe i ser més compromesos en l’evangeli.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.