Lectorat

LECTORAT

             El divendres 17 d’aquest mes el seminarista Albert Font rebrà de l’Arquebisbe Joan el ministeri de lector, que l’encamina cap al presbiterat.

En una cerimònia senzilla l’Albert rebrà el leccionari per remarcar que ha de llegir la Paraula de Déu, millor dit, la de proclamar a la comunitat com aliment de vida perquè “no només de pa viu l’home sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu.”

Aquest ministeri ha de fer reflexionar els lectors de la Paraula de Déu com la proclamem, si abans l’hem llegit, si l’hem interioritzat i, en definitiva, si aquesta Paraula que és “viva i eficaç, més penetrant que una espasa de dos talls,” ens compromet a la nostra vida.

Amb goig acompanyem a l’Albert en aquest progressar cap al presbiterat i alhora sentim-nos tots proclamadors enmig del nostre món d’una Paraula que és vella però sempre actual, que anuncia i purifica, que és plena de misericòrdia i dolça pel qui la rep amb les orelles atentes i un cor disposat.

Albert, per molts anys!

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové