Maria Mullerat i Soldevila

Ben aviat es proclamarà beat al laic Marià Mullerat i Soldevila. Nascut a Santa Coloma de Querat el 1897 fou metge i alcalde d’Arbeca.

Estudià a Reus i es llicencià a Barcelona. Dirigí la publicació “L’Escut,” de caire patriota, cultural i religiós.

Casat amb Dolors Sans i Bové, tingueren 5 filles. Morí màrtir amb 5 companys, tots laics, prop d’Arbeca el 13 d’agost de 1936.

Els seus últims gestos foren els d’animar als seus companys i perdonar els botxins.

Gestos que concretaren en la seva dedicació com a metge, el seu servei a la política i la seva vivència de fe.

La beatificació tindrà lloc a la catedral de Tarragona.

Des d’ara ens hi encomanem en les nostres necessitats.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.