Miquel Grau i Agustí Ibarra

N. 108 – Octubre’13

Benvolguts,

El diumenge 13 d’octubre es beatificaran a Tarragona 522 màrtirs, 66 de l’arquebisbat encapçalats pel bisbe Manuel Borràs. Dels cinc preveres de la parròquia occits el 1936, dos també seran proclamats beats.

L’Església els proclama beats, és a dir feliços perquè en la mort no van odiar ni apostatar sinó que perdonaren, unint-se així a Jesucrist que des de la creu perdonà els botxins i entregà l’esperit al Pare.

El martiri fou una porta per a ells. Una hora dolenta, com deia sant Fructuós, però un temps que calia passar per deixar aquest món amb les seves mesquineses i arribar al Cel nou i a la Terra nova, un món on la mort és engolida i es canta la lloança al qui seu al tron i a l’Anyell, al Pare i al Fill moguts per l’Esperit Sant.

Nosaltres ens unim al seu cant. Ho farem a la beatificació i a la parròquia perquè Mn. Miquel i Mn. Agustí són exemple per a tots nosaltres que pelegrinem vers la pàtria veritable, on Déu ho serà tot en tots.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.