Mn. Daniel i Rubén, Seminarista

N.112- Gener’14

Benvolguts,

Permeteu-me que en aquest primer número de 2014 us parli de dues persones: Mn. Daniel i Rubèn.

De Mn. Daniel Barenys remarcar la festa que se li féu amb motiu del 60è aniversari de l’ordenació presbiteral, que celebràrem el 21 de desembre. Ell agraí les mostres d’afecte que li manifestaren així com l’obsequi: la Bíblia amb lletra grossa i il·lustrada pel pintor Perico Pastor i 1.500€, que donà a la parròquia.

Del seminarista Rubèn us puc dir que des de l’octubre està entre nosaltres els caps de setmana i poc a poc, s’incorpora a les tasques pastorals per tal de refermar la formació que rep al Seminari Major Interdiocesà.

Li augurem un temps de creixement i d’aprofundiment en la vocació perquè pugui servir a la nostra Església diocesana amb la mateixa dedicació que ho ha fet Mn. Daniel Barenys.

Amb afecte,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.