Obres Majors de la Parròquia

OBRES MAJORS

Total a 30 de setembre de 2020             1.711.033 €

OCTUBRE

Col·lecta                                                              700 €

Subscriptors                                                     2.700 €

Donatius                                                           3.500 €

 

NOVEMBRE

Col·lecta                                                              720 €

Subscriptors                                                     1.700 €

Donatius                                                           2.000 €

  Total a 30 de novembre de 2020              1.720.553 €