Obres Majors de la Parròquia

OBRES MAJORS

Total a 15 de desembre de 2018        1.572.946 €

DESEMBRE

Rifa de Nadal                                                  3.776 €

Donatius                                                         2.000 €

GENER-2019

Col·lecta                                                            800 €

Subscriptors                                                    4.700 €

Donatius                                                         2.000 €

Concert d’any Nou de l’Ateneu                          295 €

FEBRER

Col·lecta                                                            840 €

Subscriptors                                                   1.700 €

Donatius                                                         3.500 €

MARÇ

Col·lecta                                                           620 €

Subscriptors                                                  1.700 €

Donatius                                                        2.000 €

Total a 29 de març de 2019                1.596.877 €