Quaresma

N. 126 – Març’15

Temps penitencial:
               Confessions: divendres de 6 a 7 de la tarda.

Temps de pregària:
               Viacrucis: diumenges, a les 7 de la tarda.
divendres, a ¼ de 8 del vespre.

Temps d’almoina:
                Caritas i Almoina penitencial.

Temps de dejuni i abstinència:
Divendres de Quaresma: abstinència.

CLASSE DE RELIGIÓ CATÒLICA

A l’hora de fer la pre-matrícula del curs vinent penseu en demanar la classe de religió pels vostres fills. Per tal de posar els fonaments per rebre una educació integral. La catequesi, amb els coneixements apresos, transmetrà més naturalment la vivència de la fe.