Quaresma

N. 137 – Febrer’16

Amb una diligència gran entrem a la Quaresma. Un temps estimat per l’Església perquè convida a recollir-nos i a mirar amb nova esperança la Pasqua.

Quaresma és el temps per deixar de banda actituds que ens destorben i centrar-nos millor en el Crist que avança serenament i ferma cap a la redempció.

Jesús ho fa amb pas segur perquè ens porta seguretat a la nostra vida. Ho fa amb lluminositat perquè és llum en el nostre camí, amb coratge perquè ens vol coratjosos, i sobretot amb misericòrdia perquè escampa la misericòrdia del Pare, de la que Ell n’és el rostre.

Una Quaresma de quaranta dies i de misericòrdia de la que nosaltres en som receptors i a la vegada transmissors. Necessitem la misericòrdia de Déu i a la vegada portem misericòrdia als nostres germans.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.