Santa Maria de Bonavista

N. 138 – Març’16

El proper 19 de març, solemnitat de sant Josep, es dedicarà l’església parroquial de Santa Maria de Bonavista. És un dia de goig per Tarragona i tota l’Arxidiòcesi, ja que es comptarà amb una nova església.

Ens unim a l’alegria dels mossens i de tots els fidels de la parròquia que tindran, i també tindrem nosaltres, un nou lloc per aplegar la comunitat, tot lloant el Senyor.

Que la nova església porti un doll de renovació i de creixement en la fe en el Ressuscitat, celebració que tornarem a viure aquest mes de març en la festa de la Santa Pasqua de Jesucrist. Que la llum del ciri pasqual no s’apagui a Bonavista, que la font del baptisme sempre ragi per incorporar nous batejats i que el pa de l’eucaristia sigui abundant per els que s’hi nodriran cada diumenge tot celebrant el Dia del Senyor.

Que Santa Maria, en el misteri de la seva Assumpció, sigui protectora i intercessora per a tos els qui celebraran la seva fe al nou temple parroquial.

En el Senyor Jesús,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.