Un any de les beatificacions

N. 120 – Octubre’14

Benvolguts,

fa un any celebràvem aquest mes d’octubre les beatificacions dels nostres màrtirs.

I què ha succeït des de l’any passat? que s’han afegit més màrtirs a la nostra Església.

No són de casa nostra però són germans nostres per la fe i el baptisme. Són desconeguts, de terres d’Àfrica i de l’Àsia sobretot.

Sí, en ple segle XXI sembla que no pugui ser però és: molts són perseguits a causa de la fe. Per creure en Déu Pare Creador, per creure en el seu Fill Salvador, per creure en l’Esperit Sant Vivificador.

Una fe que fa actuar, que fa viure d’una manera nova, perquè som nous pel baptisme, que ja no mantenim esquemes vells sinó els de l’evangeli.

Continuem encomanant-nos als màrtirs, especialment als de la parròquia, Mn. Miquel i Mn. Agustí.

Preguem perquè la sang dels nous màrtirs sigui llavor de cristians. Nosaltres en som els primers a la nostra societat i a les nostres famílies.

Amb afecte,

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.