Visita a malalts

Visita a malalts

Amb el sagrament de la Santa Unció tota l’Església encomana els malalts al Senyor perquè els alleugi i els salvi (LG 11). Aquest sagrament confereix una gràcia especial al cristià que experimenta les dificultats d’una malaltia greu o de la vellesa.

L’home, des de l’origen de la seva existència ha constatat una realitat molt negativa. El pecat, la malaltia i la mort. Aquesta no és un accident a la nostra vida sinó que en forma part. Hi ha persones que es veuen venir la mort i ho diuen als del seu voltant. La mort és un fet de la mateixa naturalesa. Jesús té una sol·licitud especial per als malalts al llarg de tot l’Evangeli. Les persones ens esforcem per millorar la qualitat de vida. Volem fer desaparèixer la malaltia i, si poguéssim, també la mort. Els sofriments físics i morals són moments per contemplar la passió de Crist. El cristià que està malalt rep la unció dels malalts com a signe d’esperança. També pot rebre el viàtic, què és la comunió en el darrer moment de la vida en la Terra i la confessió com a signe de reconciliació amb Déu i els Germans

Significat simbòlic: donar un sentit al patiment, patir amb Crist i esperar la curació.

Signes: oli consagrat

 


Grup de pesones que visiten assíduament uns malalts determinats assegurant la presència de la comunitat parroquial en el procés de malaltia, i si és el cas facilitar que el malalt pugui rebre l’Eucaristia d’una manera assidua.
– Cal concertar-ho abans al despatx parroquial