Any de la Fe

N. 95 – Novembre’12

Benvolguts,

Amb motiu de l’Any de la Fe cal que potenciem dues accions de la parròquia ben senzilles però molt útils:

La primera és la de tenir l’església oberta. Des del primer dia hi ha voluntaris, però se’n necessiten alguns més. Es tracta d’oferir unes hores a la setmana per a fer aquest servei, no només als creients que van a pregar sinó a tothom que entri a l’església cercant informació o bé vol visitar-la. Només cal un temps al servei dels altres. El voluntari té un moment preciós per a la pregària.

L’altra acció és la neteja. El grup de persones que fan la neteja de l’església s’ha fet petit. Calen més voluntaris per mantenir-la neta. Aquest servei estalvia diners a la parròquia i alhora possibilita un moment de trobada, de fraternitat i de pregària al lloc més indicat per a sentir-se prop del Senyor.

Els qui puguin fer algun d’aquests serveis, de tenir l’església oberta o de la neteja, digueu-ho. Com més n’hi hagin, hi haurà més participació i es podrà repartir la feina. Gracies per endavant.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.