L’Eucaristía

N. 90 – Maig’12

Benvolguts,

Tots els diumenges de maig i dos de juny la parròquia s’engalana per les primeres comunions, 45 nens rebran Jesús per primera vegada.

Han seguit la catequesi durant dos cursos i ens hem afanyat per mostrar-los-hi el goig de la fe. Cada mes ens hem reunit amb els pares per tal de vetllar pel seguiment religiós dels seus fills.

I ara Jesús té la paraula. Ell és el centre. Per Ell els hem preparats i Ell els visita.

La taula de la parròquia s’engrandeix perquè són més els qui participaran de l’Eucaristia. No sols de la primera part escoltant la Paraula, sinó que també participaran com els grans del qui és el Pa de Vida i aliment de pelegrins en aquest món.

El goig dels nens s‘estén als familiars, catequistes i als mossens per viure una autèntica festa.

L’Eucaristia és el centre de la comunitat: font i cimal. Que també ho sigui pels més joves que s’incorporen a la taula de la celebració.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.