Seminari menor

N. 81 – Octubre’11

Benvolguts,
novament s’obren les portes del Seminari Menor. Després d’un temps de reflexió el Sr. Arquebisbe ha nomenat Mn. Joan Anton Cedó, rector; i a Mn. Xavier Roig i Mn. Simó Gras, formadors; dedicats als nois que sentin la crida al ministeri presbiteral.

Déu continua cridant, i en aquesta crida hi ha la del ministeri de prevere. El Seminari Menor és una possibilitat per a que els qui intueixen la crida de Déu la pugin contrastar amb els formadors i els altres nois, i examinin si aquest és el seu camí.

Cadascú de nosaltres ha de fer arribar als adolescents i joves les paraules de Jesús: “La collita és abundant i el segadors són pocs. Demaneu a l‘amo dels sembrats que hi enviï més segadors.”

En la mesura que valorem el ministeri de prevere segur que més d’un es preguntarà: “I per que no jo?” Si un jove es fa aquesta pregunta vol dir que Déu ja li ha sembrat la llavor de la vocació.

El Seminari Menor farà possible que aquesta vocació no quedi perduda en el sense sentit de no haver trobat el camí.

Mn. Jordi Figueras i Jové, rector.